A Mae Mai Muay Thai 15 alaptechnikája

A Mae Mai Muay Thai egy fő harci stílusnak tekinthető a maga alapvető technikáival, a Thai-Kickbokszban. A Muay Thai gyakorlói számára először ezeket a technikákat kell teljesen elsajátítani ahhoz, hogy nekiláthassanak a Look Mai Muay Thai technikáinak az abszolválásához, amelyeknek a mozzanatai sokkal finomabb, részletgazdagabb technikákat tartalmaznak. 15 ilyen alapvető technikát tartalmaz ez a harci stílus, amelyek a következőek:

 1. Salab Fan Pla (Cross-switch)
 2. Paksa Waeg Rang (Bird peeping through the nest)
 3. Chawa Sad Hok (Chawa throws spear)
 4. Inao Thang Grit (I Nao stabs his Grit)
 5. Yo Khao Prasumaru (Lifting the Sumer Mountain)
 6. Ta Then Kham Fak (Old man holding the melon)
 7. Mon Yan Lak (Mon supports the pillar)
 8. Pak Look Thoy (Impaling the stake)
 9. Jarakhe Fad Hang (Crocodile sweeps its tail)
 10. Hak Nguang Aiyara (Break the elephant’s tusks)
 11. Naka Bid Hang (Serpent twists its tail)
 12. Viroon Hok Glab (Bird somersaults)
 13. Dab Chawala (Extinguish the lamps)
 14. Khuanyak Jab Ling (The giant catches the monkey)
 15. Hak Kor Erawan (Break the elephant’s neck)

Mae Mai Muay Thai bemutató videók:

Ezek a Mae Mai Muay Thai videók nagyon jó források mindenki számára, akik meg akarják tanulni ezeket a Muay Thai technikákat. A videók nézése és a gyakorlatok lépésről-lépésre való leírása segíti a gyakorlókat, hogy ezen harci technikákat képesek legyenek jobban elsajátítani, megérteni.

Mae Mai Muay Thai technikák:

Mae Mai Muay Thai technikák - Buakaw verzió:

A technikák

 

Mae Mai Muay Thai 1. Salab Fan Pla

Ez egy olyan mesteri trükkje a védekezésnek, amely az ellenfél által a fejre célzott egyenes ütésének elkerülésére alkalmas.

A támadó először bal egyenessel próbálja eltalálni a védekező arcát, eközben a bal lábával is előrelép, az ütéssel egy időben.

A védekező úgy kerüli el az ütést, hogy a jobb lábával srégen jobbra lép 1-et (kb. 60 fokban a testéhez képest), a súlypontját a jobb lábára helyezi, közben egy kicsit be is hajlítja annak érdekében, hogy a feje és a teste minél távolabb legyen a támadó ütésétől, és elkerülje azt. Ezt követően, hirtelen rácsap a támadó karjának felső részére a jobb kezével és elkapja a támadó csuklóját a bal kezével, mindeközben felfelé fordítja azt. (Ez az akció a kéztöréshez hasonlít)

Mae Mai Muay Thai 2. Paksa Waeg Rang

Ez az alapvető védekezési technika, mozgásokkal egy ütemben használ más trükköket.

A támadási szituáció ugyanaz, mint előzőleg: a balegyenes ütésének védése.

A védekező hirtelen srégen balra lép fel az ellenfél bal karjához, a testéhez képest kb. 60 fokba, a súlypontját a bal lábára helyezi, majd mindkét karját behajlítva - hogy így hatástalanítsa a támadó fel- és alkarját - az öklöket közel egymáshoz teszi (hasonlóan, mint amikor tenyerekkel tisztelegsz). A könyökök kb. 25 cm-nyi távolságra vannak egymástól, a fejet és az arcot a karok takarják, majd az ellenfél jobb kezére figyel.

Mae Mai Muay Thai 3. Chawa Sad Hok

Ez a trükk is egy alapját képezi az egyenes ütés elleni védekezésnek, ebben az esetben kilép az ütésből és könyökkel támad vissza.

A szituáció a már megszokott, bal ütés elleni védekezés.

A védekező sebtében lép, mégpedig a testéhez képest kb. 30 fokban jobbra, a súlypont a jobb lábon van, a bal kéz behajlítva, hogy a könyökével oda tudjon csapni az ellenfél bordájára.

Mae Mai Muay Thai 4. Inao Thang Grit

Ez a technika is az egyenes ütés ellen nyújt védelmet, mégpedig egy könyök ellentámadással összekötve, melyet az ellenfél testének közvetlen közelében lehet kivitelezni.

A kivédendő támadás a bal egyenes, a leírtak szerint.

A védekező hirtelen fellép a bal lábával, hogy a teste közel 60 fokot zárjon be az eredeti helyzetéhez képest, a súlypontja a bal lábán van, majd a jobb könyökével, a földdel párhuzamosan az ellenfél bordájára sújt le.

Mae Mai Muay Thai 5. Yo Khao Prasumaru

Ennek a fő mozzanata, hogy alulról üti meg az ellenfél állát, miközben a teste 45 fokot zár be - Ez a Mae Mai Muay Thai által használt védekezést is az egyenes ütés ellen alkalmazzák, lehajol az ütés közeléből, hogy védje a fejét, majd alulról az állát üti meg.

A támadó bal egyenessel akarja eltalálni ellenfelét.

A védekező gyorsan ellép a bal lábával és kissé behajlítja a bal térdét, miközben a jobb térde egyenes marad és testével körülbelül 45 fokba előrehajol, eközben a súlypontja a bal lábán helyezkedik el, ugyanebben a pillanatban alulról egy jobb ütést mér az ellenfele állára. Fejét úgy fordítja, hogy lássa a támadó állát, s a bal karjával védi az állának az elülső részét.

Mae Mai Muay Thai 6. Ta Then Kham Fak

Dobd magasra az állra mért ütést közben 60 fokba hajlítsd a tested. Ezzel a technikával az állra mért ütést, úgy véded ki, hogy a támadó öklét a magasba dobod a karoddal.

Ez a technika is a bal egyenest hivatott védeni.

A védekező a bal lábával előre lép, hogy a támadóval közelharcba kerüljön, jobb karját behajlítva ellöki a támadó balütését. A bal térdét kicsit behajlítja, majd egy balütést kivitelez a támadó állára.

Mae Mai Muay Thai 7. Mon Yan Lak

Ütés védése toló rúgással - Ez egy nagyon fontos, igazi muay thai technika. Ez a Mae Mai által használt védekezés az ütést, egy mellkas/has rúgással hatástalanítja.

Bal ütéssel támad a támadó.

A védekező súlypontja a jobb lábon. Mindkét karját behajlítva védi az arcát és a bal lábával mellkason vagy hason rúgja a támadóját, ezzel távol tudja tartani az ellenfelét.

Mae Mai Muay Thai 8. Pak Look Thoy

Rúgás védése könyökkel - Ezzel a technikával a sípcsontra mért könyökütéssel lehet védeni a rúgást.

A támadó rugótávolságban van és a védekező bordájára rúg. A védekező behajlítja a testét egy kicsit, illetve a mindkét karját is hogy védje az arcát.

A védekező a bal lábával hátralép. A jobb karját behajlítva állítja meg és mér csapást a támadó rúgására, míg a bal karjával az arcát védi.

Mae Mai Muay Thai 9. Dab Chawala

Ütés védése ütéssel - Az egyenes ütés ellen nyújt védelmet, azáltal hogy a támadó arcát üti meg.

A támadó egy balegyenest indít a védekező arca felé, miközben a bal lábával előre lép és jobb karjával védi az állát.

A védekező jobbra lépve kerüli ki a támadó balegyenesét, és jobb oldala fordítja testét. A támadó bal karját lenyomva, balegyenessel támadja meg a támadó arcát, majd jobb oldalra lefordul.

Mae Mai Muay Thai 10. Jarakhe Fad Hang

Ütés védése rúgással.

Ezt a technikát akkor használják, amikor az ellenfél, ütéssel támad, de célt téveszt és elveszti az egyensúlyát, ekkor kell a testet úgy forgatni a rúgáshoz, hogy a védekező a sarkával rúgjon.

A védekező hirtelen a jobb lábával a jobb oldal felé ugrik, hogy elkerülje a támadó ütését. A karját behajlítva védi az arcát. A bal lábán állva fordítja a testét a rúgáshoz, amely vagy a hasat vagy pedig a fejet találja el a jobb sarkával.

Mae Mai Muay Thai 11. Hak Nguang Aiyara

Könyökütés a combra - Ezt a védekezést a rúgás ellen használják azáltal, hogy a combot támadják könyökkel.

A támadó az ellenfél bordáját veszi célba, s karjait behajlítja, hogy védje az arcát.

A védekező a jobb lábával közel lép a támadóhoz. A törzsét balra fordítja, majd a jobb térdét behajlítja, miközben a bal térd egyenes marad. Megfogja a támadó rúgását (ez esetben ez a jobb lába) bal kézzel, felhúzza, aztán jobb könyökével csapást mér a jobb combjára és továbbra is a magasban tartja a jobb lábát, hogy elveszítse az egyensúlyát, és így bomlassza meg a támadó alkar fedezékét.

Mae Mai Muay Thai 12. Naka Bid Hang

A láb elforgatásával, térddel támadja meg a lábat - Ez a technika olyan védekezést foglal magába, hogy a toló rúgást megfogja mindkét kezével a védekező és elfordítja a támadó lábát, majd térdével megtámadja a lábát.

A támadó egy toló rúgással támad a védekező bordájára, miközben karjait behajlítva védi a fejét.

A védekező ellép balra, a súlypontját a bal lábára helyezi és a rúgóláb sarkát megfogja a bal kezével, majd a megfogott lábát kifelé fordítva jobb térdével belerúg a támadó lábába ugyanabban a pillanatban.

Mae Mai Muay Thai 13. Viroon Hok Glab

Rúgás védése rúgással - Ebben az esetben a rúgást úgy blokkolja, hogy sarkával belerúg a combjába.

A támadó bal lábával veszi célba a védekező bordáját.

A védekező a rúgás pillanatában szintén rúg, mégpedig ugyanúgy a bal lábával, hogy a támadó combját érje, eközben a karjaival védi a fejét. A rúgásnak muszáj gyorsnak és erősnek lennie, hogy megállítsa a támadó rúgását és elveszítse az egyensúlyát.

Mae Mai Muay Thai 14. Khuanyak Jab Ling

Védekezés ütés, rúgás, könyök ellen

Ütés ellen

A védekező bal lábával közel lép a támadó arcához. Eközben jobb karjával takarja a fejét, hogy eltérítse az ütést.

Rúgás ellen

A támadó jobb lábával rúgja a védekező bordáját.

A védekező ellép a rúgás elől - bal lábával ellépve félig balra fordul, és jobb könyökütést mér a támadó jobb combjára.

Könyök ellen

A támadó jobb könyökkel támadja a védekező fejét.

A védekező behajlítja a karját, hogy elkerülje a támadó könyökét, eközben körülbelül egy féllépésnyit sietve hátralép.

Mae Mai Muay Thai 15. Hak Kor Erawan

A nyakát fogva lehúzza a fejét, majd megtérdeli azt.

A támadó bal egyenes ütéssel támad, a védekező közbeszúr a jobb karjával, hogy megfogja a támadó bal karját, majd a nyakát lehúzva beletérdel az arcába.

Comments

comments